Privacystatement

Privacyverklaring

Straal vanuit je hart, gevestigd aan Oude litherweg 5, 5346RN Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Organisatie: Straal vanuit je hart
Functionaris voor de gegevensbescherming: E. Sieben-Rothuis
Adres: Oude litherweg 5
Postcode en woonplaats: 5346RN
Telefoon: 06-51810889
E-mail: info@straalvanuitjehart.nl
Website: www.straalvanuitjehart.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Staal vanuit je hart verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Straal vanuit je hart verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheid (korte ziektegeschiedenis, aandoeningen en/of klachten.
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@straalvanuitjehart.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel persoonsgegevens verwerken
Straal vanuit je hart verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
Straal vanuit je hart verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Straal vanuit je hart neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van straal vanuit je hart) tussen zit.

Straal vanuit je hart gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Excel voor verwerking van de gegevens en boekhouding. De beveiliging van de website en de webmail wordt gewaarborgd door het hostingbedrijf (SSL-verbinding).

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden
Straal vanuit je hart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens worden gehanteerd:

– Voor- en achternaam: 7 jaar wegens wettelijke verplichting
– Geslacht: 7 jaar wegens wettelijke verplichting
– Geboortedatum: 7 jaar wegens wettelijke verplichting
– Adresgegevens: 7 jaar wegens wettelijke verplichting
– Telefoonnummer: 7 jaar wegens wettelijke verplichting
– E-mailadres: 7 jaar wegens wettelijke verplichting
– Gezondheid: 7 jaar wegens wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden
Straal vanuit je hart verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Update nieuws
Via de website van straal vanuit je hart, inzicht & balans kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief ‘update nieuws’.
De door jouw ingevulde persoonsgegevens (e-mailadres en de eventuele andere velden) worden uitsluitend gebruikt om jou de nieuwsbrieven toe te sturen.
Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je direct kunt afmelden. Je zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen.
In elke nieuwsbrief is ook een link opgenomen waarmee je je gegevens kunt wijzigen.
Bij het afmelden kan het zijn dat je gegevens nog niet definitief verwijderd zijn. Mocht je dat willen, dan kunt je ons daarom verzoeken.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Straal vanuit je hart gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Straal vanuit je hart en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevens overdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@straalvanuitjehart.nl .Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Straal vanuit je hart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Straal vanuit je hart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door een mail te sturen naar info@straalvanuitjehart.nl.

Reacties gesloten.